Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Bách Niên Bất Độ

Cái này tiên nhân có điểm điên

“Tu hành đó là phải làm lệnh chính mình vui sướng sự tình nếu cứu vớt người khác có thể làm chính mình trở nên vui sướng vậy đi cứu vớt nếu giết chóc người khác có thể làm chính mình trở nên vui sướng vậy tận tình đi giết
419 chương
Tiên hiệp

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả