Tiểu thuyết truyện Cổ Đại

Trọng sinh cục đại lão nhân mất đi bộ phận ký ức chỉ cho rằng chính mình là trọng sinh người từ lúc tạp trọng sinh an bình như mộng kết thúc Đệ nhị thế trọng sinh hồ yêu tiểu vương phi Trọng sinh tân hôn kết thúc Đệ tam

Về tuyệt mỹ quyền thần thông đồng điên phê đế vương sau trốn không thoát Bổn văn song nam chủ nam chủ áo choàng rất nhiều áo choàng hệ thống diễn tinh áo choàng một đống Tuyệt mỹ đại lão quyền thần hắn quyền thần áo choàng trước mặt ngoan

Về tâm không tàn nhẫn đứng không vững hắc liên hoa xưng bá xuyên nhanh “Mau xuyên vô cp ngược tra nữ cường không gian” nữ tính hỗ trợ người xấu sẽ được đến trừng phạt ngày càng 6000 Ngu nghe tuyền là đương đại đan tu đệ nhất nhân

Toàn viên đơn mũi tên vô cp nữ chủ độc mỹ Vạn nhân mê ôn nhu đại mỹ nhân bị mê đến thần hồn điên đảo các lộ nhân vật vạn nhân mê tô văn nữ chủ chính là tốt nhất Thu tuy là mau xuyên cục tân nhân bởi

Tuyên nghi chín năm Triều Đình Nhậm Mệnh đệ nhất vị tiền triều nữ quan tên là Vọng Nhai Mười năm thời gian nàng bình bộ thanh vân quyền xâm triều dã Lúc đó nàng còn chưa tới tuổi nhi lập Có người nói nàng nguyên là nghèo hẻo lánh

Về ta lấy chư thần chứng trường sinh Sống lại một đời Chí bảo cộng sinh Lấy trộm thiên đồ lục chịu tải kiếp trước thần minh truyền thừa chiến biến cường địch ai từng tưởng kia năm tháng sông dài chảy ngược mà xuống thiên địa lật úp Ai

Xuyên qua minh mạt trở thành Minh triều quốc cữu tỷ phu là đương triều hoàng đế tỷ tỷ là Hoàng Hậu cháu ngoại là Thái Tử Chính là còn có hai năm đại minh liền vong như thế nào phá Chu giám tỏ vẻ Mệnh ta do ta không

Tần thiên 15 tuổi bị kiểm tra đo lường vì phế linh căn trở thành phế vật đại danh từ 18 tuổi đối mặt thân nhân trào phúng vị hôn thê phản bội tình địch càng là đem này linh căn hoàn toàn phế đi biến thành một người thường