Tiểu thuyết truyện Tiên hiệp

Xuyên qua Hồng Hoang thế giới Cố Trường Thanh thành thiên địa đệ nhất kỳ thụ lai lịch phi phàm cũng thu hoạch được ngộ tính nghịch thiên ngươi lĩnh hội ký ức truyền thừa lai lịch bất phàm sinh mệnh lực khổng lồ ngươi lĩnh ngộ ra sinh mệnh

800 năm trước trời sinh dị biến tinh đấu lệch vị trí Ngàn năm cổ ốc nhiều lần hiện chẳng lành trăm năm lão trạch chợt hiện yêu tà hung trạch quỷ trạch âm trạch khủng bố tầng ra người sống chớ tiến Có đại năng giả tiên đoán vật

Dư Nhàn xuyên qua đến thế giới tu tiên qua tuổi mà đứng vẫn là tu vi thấp thế là lựa chọn nằm ngửa hưởng lạc bị một phàm tục vương phủ mời chào thành cung phụng Chưa từng nghĩ bàn tay vàng mặc dù trễ nhưng đến Từ Vương

Về ta lấy chư thần chứng trường sinh Sống lại một đời Chí bảo cộng sinh Lấy trộm thiên đồ lục chịu tải kiếp trước thần minh truyền thừa chiến biến cường địch ai từng tưởng kia năm tháng sông dài chảy ngược mà xuống thiên địa lật úp Ai

Tần thiên 15 tuổi bị kiểm tra đo lường vì phế linh căn trở thành phế vật đại danh từ 18 tuổi đối mặt thân nhân trào phúng vị hôn thê phản bội tình địch càng là đem này linh căn hoàn toàn phế đi biến thành một người thường

gia tộc lưu vô địch lưu nháy mắt hạ gục lưu Thiên Đạo Kim Bảng bá bảng lưu mới vừa xuyên qua liền đạt được vô địch tu vi là cái dạng gì thể nghiệm Xuyên qua tiêu thần mới vừa kế thừa tộc trưởng chi vị kết quả ghi

Đinh Thỉnh hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ Huy kiếm 100 thứ!…… Đinh Thỉnh hoàn thành cửu giai đoạn chuyển chức nhiệm vụ Huy kiếm 100 trăm triệu thứ!…… Mọi người cho rằng Trần Mặc kiếm khách thiên phú thường thường khi không đúng tí nào khi Trần Mặc hoàn

Trước mắt toà này linh hà vượt ngang ba núi năm mạch có hơn trăm triệu sinh linh trong đó linh khí sung túc lại diễn hóa ra tinh thần cá chép loại này phúc vật Nếu như ta có thể đem toàn bộ linh hà cùng phụ cận sơn