Tiểu thuyết truyện Hài Hước

hai giới tu tiên tìm đường chết quỷ nói tìm trường sinh “Ngươi nói ta một cái thành thành thật thật tốc thông người chơi như thế nào liền gặp được việc này đâu.” “Còn không phải là cho ngươi đánh mấy cái phục sức MOD còn có một chút

Chỉ có yêu thầm nhân vật chính không biết Bánh ngọt nhỏ thực đoản mấy phát liền xong Nhãn Khôi hài diễn đàn thể ngọt sủng

Về trộm bút Long nhãi con dưỡng tiểu ca phản bị dưỡng Giang cũng xuyên lại bị lừa dối bị một hệ thống cấp lừa dối nói dẫn hắn đi tiểu thế giới chơi kết quả đem hắn ném đồng thau trong môn liền chạy chạy Hắn chính là long

Tao ngộ thích khách nhảy vực sau khi chết Bạch Trần phát hiện chính mình lại về tới hết thảy đều còn không có phát sinh thời điểm đời trước hắn bị bắt hòa thân hoàng huynh cũng chịu khổ hãm hại đối hắn thực tốt tứ ca lại thành

Chung Ly tiên sinh một người “Bình thường” trồng hoa quốc vãng sinh khách nữ khanh Tự khi còn nhỏ bắt đầu hắn liền có thể thấy trên bầu trời ảnh ngược một tòa danh gọi “Li nguyệt” quốc gia trong mộng bị gọi làm ma kéo khắc tư thần

“Vì cái gì ta phải dựa cái này làm ruộng kinh doanh trò chơi cùng như thế một đám luyện võ tu tiên lẫn nhau đối oanh?” đối mặt thiên địa sống lại sau lão tổ xuất quan tiên thần trở về Lữ hành thế thuần thục ấn xuống tự

chủ chú hồi nhập giang xuân cũng đời trước bắt được tiến sĩ học vị trước một đêm quá lao chết đột ngột đời này không làm người muốn làm chỉ bán manh chờ đầu uy nãi cẩu lại chỉ có thể nào đó phong kiến đại trạch gian nan

Chu linh vân làm nổi danh ngược văn tác giả nàng viết xong sở hữu tiểu thuyết ai ngược nữ chủ đều là dùng chính mình yêu sâu sắc tên —— mới có trăn mà đối mặt người đọc lưỡi dao chu linh vân tỏ vẻ “Ta chính mình cũng