Tiểu thuyết truyện Đô thị

Tóm tắt Thiên tử đăng cơ tám tái hà yến hải thanh quốc thái dân an quần thần ca tụng là gọi minh quân Lại chậm chạp chưa từng tổng tuyển cử Thế nhân không biết thiên tử thần thức phân thành tam lũ một sợi thành kia quyền khuynh

Đàm tiểu kiều tân thời đại thành công nữ tính cha không thương mẹ không yêu điển hình đại biểu bên ngoài tây trang bao da giày cao gót về nhà so tâm thỏ thỏ áo ngủ lớn duy nhất yêu thích chính là tiêu tiền Chỉ vì chính mình

Cái thứ nhất thế giới Kiều mỹ đại tiểu thư VS hung ác nham hiểm trung phó Cái thứ hai thế giới Dị thế giới duy nhất nhân loại giống cái VS tương lai siêu cấp tiến hóa người……… Cao lầu phía trên lãnh bạch ánh trăng đánh vào hắn

Bệnh kiều thuần ngục nữ chủ hắc hóa thánh phụ vai ác nam chủ Khương lạc muốn cứu một người nàng “Chủ động trói định” một cái cứu vớt hắc hóa thánh phụ hệ thống Hệ thống thử cùng nàng giảng đạo lý ta là cứu vớt hệ thống ngươi

Xuyên thư giới giải trí cưới trước yêu sau giai đoạn trước sẽ có bộ phận phát sóng trực tiếp tổng nghệ quân lữ cốt truyện Xuất thân tướng môn thân là đại hạ triều Nhiếp Chính Vương phi ôn lấy trăn đột phát tim đập nhanh chết bất đắc

Về 90 niên đại làm công nhân sinh Một đám 70 sau 90 niên đại xa rời quê hương làm công nhân sinh Lựa chọn bất đồng con đường đi ra không giống nhau nhân sinh Sáng sớm giờ xuyên thấu qua bức màn truyền đến tia nắng ban mai

Về mỹ nhân ngư vương tử cùng hắn nhân loại tiểu kiều thê Mỗ năm ngày nọ nhân loại thiếu nữ Lư cẩn ngọc đang trong nhà mặt đàn tấu đàn tranh mà giờ này khắc này bên kia nhân ngư quốc vương tử lăng tuyết phong đang chuẩn bị

Về văn dã Hạc miên cùng thư chủ văn dã phó quỷ diệt đổi mới thời gian không xác định đại lượng tư thiết khẳng định sẽ ooc chớ mắng nguyệt gian hạc miên cùng thẻ kẹp sách đính khế ước chỉ vì thực hiện nguyện vọng của chính mình