Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Bàn Cáp

Dị chủng [ tương lai biến dị chiến tranh ]

Thế giới bối cảnh giả thiết 2500 năm tài nguyên khô kiệt khoa học kỹ thuật chỉ một phát triển vũ khí nóng sinh vật biến dị nguồn năng lượng sắp phế thổ biến cách khu sinh hoạt tài nguyên cực hạn hạ thấp thế giới chủ lưu chính trị
23 chương
Khoa huyễn

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả