Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Cực Tây Hành Giả

Trăm năm tu tiên, ta sắp chết bàn tay vàng mới đến

Giang thành huyền ngoài muốn xuyên qua đến Tu Tiên giới ngẫu nhiên đạt được tu tiên truyền thừa.Nhiên tư chất thật sự thấp hèn đau khổ tu luyện trăm năm vẫn như cũ vô pháp tấn chức Trúc Cơ chi cảnh.Liền hắn nản lòng thoái chí yên lặng đi
754 chương
Tiên hiệp

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả