Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Giang Nam

Ta ở Tùy Đường đương Tiên Đế

Ta đoạt xá dương quảng quá mấy ngày Vũ Văn Hóa Cập liền phải tạo phản Làm sao bây giờ Vì thế ta đọc La Hán quyền đại bi chưởng chờ thư bản thảo cuối cùng ta quan sát lão tử xuất quan đồ… Thật vất vả ta thiên hạ
1380 chương
Tiên hiệp

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả