Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Giáng Ương

Nhóc Con Tu Thực Xuyên Về Rồi

Năm tuổi tiểu công chúa Diệp Dao bị chết đói trong cấm cung Sau khi chết cô bé may mắn xuyên đến Tu chân giới trở thành một người tu thực Cô bé vì đồ ăn mà chết nhưng cũng nhờ đồ ăn mà được nhập đạo Năm Diệp Dao
47 chương
Tiên hiệp

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả