Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Hoa Khai Chi Thời

Thê chủ ăn cơm mềm [ nữ tôn ]

Bình hàn nơi nàng thân là thê chủ lại muốn rể nhà người khác ăn cơm mềm Nguyên bản muốn tham sống sợ chết kết quả nhạc mẫu cùng nhạc phụ nháo mâu thuẫn bị đuổi ra gia môn lại là nàng “Thê chủ thực xin lỗi……” nhà không được
81 chương
Đô thị
Xuyên thành vai ác phụ lòng nữ xứng [ nữ tôn ]

Xuyên thành thành thật kiên định bình thường gia đình ra tới nữ xứng lại là bề ngoài khiêm tốn nội tâm dã tâm mười phần.Đẹp túi da làm nàng đuổi tới trọng cảm tình nhà giàu mới nổi gia đại nhi tử,Đuổi tới tay lại không quý trọng thỏa
63 chương
Huyền huyễn

Đang hiển thị 1 đến 2 của 2 kết quả