Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Hữu Phong Tiềm Nhập Mộng

Bất diệt nhật nguyệt tiên

Ngoại môn đệ tử Tô Du Nhân người mang Thiên Tôn cốt mà bị đuổi giết hãm hại trong lúc vô tình dung hợp nhật nguyệt ngọc bội thức tỉnh hỗn độn đạo tâm được đến âm dương khai thiên lục truyền thừa mở ra một đoạn hoành đẩy muôn
390 chương
Tiên hiệp

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả