Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Jee Gab Song 지갑송

The Novel 's Extra

Khi thức dậy Kim Hajin nhận ra mình đang một thế giới quen thuộc nhưng trong một cơ thể lạ hoắc.Thế giới bên trong cuốn tiểu thuyết cậu viết nên nhưng đã bị drop và sẽ không bao giờ được hoàn thành.Bản thân cậu vị tác giả nắm giữ quyền
3 chương
Sắc

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả