Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Lai Tự Viễn Phương

Cốc tự

Một nhắm mắt vừa mở mắt cốc tự xuyên.Tin tức tốt thoát khỏi tận thế thế giới trọng hoạch tân sinh.Tin tức xấu bị vu hãm thân hãm nhà tù sài lang hổ báo hoàn hầu con đường phía trước một mảnh hắc ám.Thiên băng khai cục.Tag Cường cườngXuyên qua
16 chương
Khoa huyễn
Lâm hành

Công tử hành cuồng vọng bội nghịch bất hiếu không đễ.Thân cha đi đầu ác ngữ hãm hại lâm hành không hề cãi cọ đường sống Nếu lưng đeo ác danh đơn giản đem hết thảy chứng thực.Hắn thề đem bỉnh mao trượng việt nắm đồ lâm vũ!Bổn văn chủ
255 chương
Huyền huyễn

Đang hiển thị 1 đến 2 của 2 kết quả