Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Lộc Nhĩ Y

Xuyên Sách Lục Tổng! Đừng Lại Đây

Sau một giấc ngủ lại xuyên vào vai phản diện trong cuốn tiểu thuyết ngược văn mình đã từng đọc qua kiểu xuyên thư này có vẻ hơi độc lạ nhỉ Với tuyên ngôn tránh xa nam nữ chủ để đổi lấy sự an ổn sống tiếp quãng đời còn
35 chương
Dã sử

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả