Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Ngã Lai Tạng Ba Binh Tuyến

Thời buổi này ai còn đương đứng đắn hồ yêu

Ta kêu Trần Nguyên xuyên qua đến Địa Tiên giới sau thành ngự thú tông một con giống đực ấu hồ.Đúng vậy giống đực ấu hồ.Dựa theo Địa Tiên giới truyền thống chú định là không có đột phá đến Cửu Vĩ Thiên Hồ mệnh.Cho nên ta quyết định làm
309 chương
Tiên hiệp

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả