Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Ngư Lí Lí x

Sư tôn không được ta công lược nam chủ

Năm thượng thầy trò luyến bạch thiết hắc ngọt muội trời quang trăng sáng nam mụ mụSở Ngọc xuyên đến tiên hiệp thế giới thứ mười tám năm trong đầu rốt cuộc vang lên khoan thai tới muộn hệ thốngHệ thống Ký chủ không cần lo lắng thế giới này
64 chương
Tiên hiệp

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả