Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Ô Thủ Thất Phu

Warhammer 40k: Phàm Thế Chi Thần

Xuyên việt đến Warhammer Vũ Trụ về sau Tần Mặc phát hiện mình nhiều đi một tí năng lực đặc thù Ví dụ như có thể lăng không phóng xuất ra tia chớp cùng hỏa diễm Ví dụ như trong đầu hơn nhiều rất nhiều về khoa học kỹ thuật
44 chương
Khoa huyễn
Chiến chùy 40K: Phàm thế chi thần

Xuyên qua đến chiến chùy vũ trụ sau Tần mặc phát hiện chính mình nhiều một ít đặc thù năng lực.Tỷ như có thể trống rỗng phóng xuất ra tia chớp cùng ngọn lửa.Tỷ như trong óc nhiều rất nhiều về khoa học kỹ thuật tri thức.Thậm chí là sửa
783 chương
Huyền huyễn

Đang hiển thị 1 đến 2 của 2 kết quả