Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Tam Sĩ Tiên Sinh

Đều trọng sinh vì cái gì còn muốn cuốn?

Giang Ngôn trọng sinh đời trước bị ngồi tù thân cha lừa dối làm hắn làm Giang gia trưởng tử trưởng tôn muốn thay thế hắn hiếu kính phụng dưỡng gia nãi kính trọng thúc bá hữu ái huynh đệ......Đi con mẹ nó trưởng tử trưởng tôn trách nhiệm trọng
100 chương
Đô thị

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả