Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Thâm Bích Sắc

Ngoại thất nàng không làm

Dung Cẩm mới gặp Thẩm Dụ là một hồi hoang đường yến hội.Nàng phụng mệnh vì Thẩm Dụ đổ ly nạp liệu rượu ngon mà Thẩm Dụ qua tay đem rượu đưa đến nàng bên môi.Là đêm nàng bị nâng vào Xuân Thủy hẻm thành đương triều Thẩm tướng ngoại
149 chương
Huyền huyễn

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả