Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Trung Thiên Tử Thần

Nhất nhân chi hóa thần chư thiên

Hóa thân vì thần hiển thánh chư thiên.Trời sinh đồng tử mệnh thanh nguyên diệu đạo quân.Thai hóa dịch hình bạch ngọc long quân.Nhất nhân chi hạ họa giang hồ chi bất lương nhân giận tình Tương tây lão cửu môn quỷ thổi đèn Trộm mộ bút ký tương dạ
501 chương
Tiên hiệp

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả